PROJECTE EDUCATIU

 L’EBM El Roc Petit, és l’escola bressol de Balenyà, de titularitat municipal. L’Associació d’Amics de Balenyà, que va promoure l’escola l’any 1972, és l’encarregada, des d’aleshores de la gestió per concessió de l’Ajuntament en concurs pùblic.

El nostre projecte educatiu està basat en la vida quotidiana, i l’infant com a protagonista dels seus propis aprenentatges. Tot el temps escolar té un valor educatiu, destacant el joc com a pilar per fomentar l’aprenentatge. 

Tots els moments són importants en el dia a dia de l’escola, per tant, l’objectiu principal és que aquests moments es donin en un ambient relaxat i de confiança, on l’infant gaudeixi plenament. Donem importància a la creació d’unes rutines diàries que els proporcionin autonomia, seguretat i afavoreixin l’adquisició d’hàbits d’higiene, alimentació i de descans.

Com educadores basem la nostra feina d’acompanyament dels infants en el seu procés de desenvolupament integral, creant una vinculació afectiva solida i intentant donar la resposta més adequada en cada situació que els permeti avançar d’una manera harmònica i globalitzada. Aquesta tasca educativa es porta a terme sota una mirada coeducativa. És funció de les educadores doncs, garantir que cadascun dels infants construeixi vincles de seguretat i confiança, reconeixent que se senten atesos, valorats i estimats i que gaudeixin en la seva estada a l’escola bressol. 

La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu, és a dir, tenir cura de totes les situacions de joc, relacions, alimentació, descans, moviment,…

Aquests moments de la vida quotidiana són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. 

 Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció, i per tant, són ells  els que marquen el ritme del seu procés vital.

Des de l’escola s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que desenvolupin d’una manera autònoma les seves capacitats.

Per tant els espais i materials de l’escola bressol estan preparats amb intencionalitat educativa. La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com exteriors, estan pensats per generar un entorn acollidor i segur.