PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Us detallem el calendari de prinscripcion i matrícules pel curs 2021/2022

 • període de presentació de solicituds: del 10 al 21 de maig
 • publicació de les llistes de sol·licituds: 1 de juny
 • termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny
 • sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció: del 9 a l’11 de juny
 • publicació de llistes definitives: 15 de juny
 • període de matriculació: del 16 al 22 de juny

REQUISITS PRÈVIS: per accedir a una plaça cal que l’infant tingui, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de l’any en curs.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • TELEMÀTICAMENT: cal que us descarregueu del full de preinscripció que teniu a continuació, l’empleneu i l’envieu a elrocpetit@balenya.cat, juntament amb la resta de documentació requerida.
 • PRESENCIALMENT: és imprescindible que sol·liciteu cita prèvia per mail o per telèfon (elrocpetit@balenya.cat o 938820303). cal que porteu el full d’inscripció emplenat i les fotocòpies de tota la documentació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • llibre de família o altres documents relatiusa la filiació només de la pàgina de l’infant.
 • DNI o NIE de la persona sol·licitant i de l’infant (si el té).
 • targeta sanitària de l’infant.
 • full de preinscripció emplenat (el trobareu al web de l’escola).

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI DE PRIORITAT:

S’ha de presentar només per al criteri/s de prioritat al·legat a la sol·licitud de preinscripció.:

 • germans/nes escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballin.
 • acreditació de l’Ajut de la Renda Garantida de ciutadania.
 • proximitat del domicili de l’alumne o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
 • acreditació de discapacitat (igualo superior al 33%) de l’infant, germans, el pare, mare o tutor.
 • família nombrosa o monoparental.

LLISTAT AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL

DNI / PUNTUACIÓ

***430** 15 punts per FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL . TOTAL 15 PUNTS

***055** 10 punts per RENDA MÍNIMA. TOTAL 10 PUNTS

***057** 0 punts. TOTAL 0 PUNTS

***590** 30 punts per PROXIMITAT AL DOMICILI. TOTAL 30 PUNTS

***794** 30 punts per PROXIMITAT AL DOMICILI. TOTAL 30 PUNTS

***489** 30 punts per PROXIMITAT AL DOMICILI. TOTAL 30 PUNTS

***197** 0 punts. TOTAL 0 PUNTS

***571** 30 punts per PROXIMITAT AL DOMICILI i 15 punts per FAMILIA NOMBROSO O MONOPARENTAL. TOTAL 45 PUNTS

***594** 0 punts. TOTAL 0 PUNTS

***995** 15 punts per FAMILIA NOMBROSA O MONOPARENTAL. TOTAL 15 PUNTS

***726** 30 punts per PROXIMITAT AL DOMICILI. TOTAL 30 PUNTS

***703** 30 punts per PROXIMITAT AL DOMICILI. TOTAL 30 PUNTS

***484** 15 punts per FAMILIA NOMBROSA O MONOPARENTAL. TOTAL 15 PUNTS

***832** 20 punts per PROXIMITAT AL LLOC DE TREBALL. TOTAL 20 PUNTS

LLISTA DEFINITIVA D’INFANTS PREINSCRITS

***430** 15 punts

***055** 10 punts

***057** 0 punts

***590** 30 punts

***794** 30 punts

*** 489** 30 punts

***197** 0 punts

***571** 45 punts

***594** 0 punts

***995** 15 punts

***726** 30 punts

***703** 30 punts

***484** 15 punts

***832** 20 punts