FAMÍLIA I ESCOLA

L’escola Bressol col·labora amb les famílies en la cura i l’educació dels seus fills i filles en un marc de cooperació i participació.

La família té un paper rellevant dins el projecte educatiu de “El Roc petit”.

L’Escola té diferents canals de participació per tal de garantir el diàleg i la confiança que afavoreixi quotidianament el diàleg escola-família i família-escola.

L’Agenda, el diàleg del dia a dia, les entrevistes, les reunions informatives, les festes i tallers són models de participació, així com L’AFA , el Consell Escola i el Consell Escolar Municipal.

Mail: elrocpetit@balenya.cat

Instagram: @el_roc_petit

Bloc:  http://elrocpetit.wordpress.com