LA NOSTRA ESCOLA

Entenem que l’infant està creixent física i emocionalment, per tant, un aspecte fonamental en el nostre plantejament pedagògic, és proposar un entorn que ajudi a l’infant a progressar en el seu desenvolupament. 

Els espais i materials de l’escola acullen els infants i els conviden a potenciar  els seus talents naturals i espontanis.  Un espai pensat per a que l’infant pugui desenvolupar els seus sentits amb els diferents materials. 

Valorem la importància del joc lliure dels infants, per això preparem els espais per tal de que siguin agradables, càlids i que convidin a la investigació i a l’experimentació amb material natural i reciclat. Amb el joc fomentem l’experimentació, on posem a l’abast de les nenes i els nens diferents materials inespecífics (carbasses, pinyes, taps de suro, petxines,…). També proposem activitats com la psicomotricitat, les passejades pel poble, el joc al pati, a l’hort, jocs d’aigua,…